Pages

Wednesday, November 25, 2015

Tragedi di Bulan Safar

Safar merupakan salah satu daripada 12 bulan Hijriah. Pada bulan ini telah umat Islam telah menyaksikan beberapa peristiwa besar telah berlaku dalam lipatan sejarah umat Islam. Antara peristiwa yang berlaku pada bulan Safar ialah Tragedi al-Raji’ dan peristiwa Bi’r (telaga) Ma‘unah. Kedua-dua peristiwa ini telah berlaku pada bulan Safar tahun 4 Hijrah.

Dalam kedua-dua peristiwa ini merakamkan para sahabat yang terdiri daripada golongan Qurra’ (yang mahir al-Quran) telah menemui syahid. Tragedi al-Raji’ berlaku apabila para utusan Rasulullah SAW seramai 10 orang dihantar untuk mengajarkan Islam dan al-Quran, setelah mendapat jemputan dari kabilah ‘Adhal dan kabilah al-Qarah dibunuh oleh kabilah Huzail. Lapan orang para sahabat telah gugur syahid manakala baki seramai dua orang dijual di pasar Mekah sebagai hamba. Mereka berdua telah dibeli oleh golongan musyrikin Quraisy dan kemudiannya dibunuh.


Peristiwa Bi’r Ma‘unah pula menyaksikan seramai 70 orang para sahabat yang menjadi utusan Rasulullah SAW juga terkorban kecuali Ka‘ab bin Zaid, setelah bertempur dengan ‘Amir bin Tufail dan kabilah Bani Sulaim. Para sahabat tersebut merupakan utusan Rasulullah SAW kepada penduduk Najd setelah mendapat jemputan dari Abu Bara’. Pada mulanya Rasullah SAW tidak bersetuju untuk menghantar para sahabat baginda, namun setelah mendapat jaminan Abu Bara’ barulah baginda SAW menghantar utusan seramai 70 orang sahabat yang merpuakan dari golongan Qurra’.

Menurut Dr. Sa‘id Ramadhan al-Buti dalam kitabnya Fiqh al-Sirah, dua peristiwa ini telah menunjukkan bahawa beban dakwah bukan hanya terletak di atas bahu para Nabi dan Rasul, namun ianya harus dipertanggungjawabkan kepada semua umat Islam tidak kira siapa sahaja. Beliau juga menyatakan bahawa haram bagi seseorang Muslim untuk terus tinggal di negara bukan Islam sekiranya dia tidak dapat menzahirkan (mengamalkan) agamanya.

Dr. Sa‘id Ramadhan al-Buti turut menjelaskan supaya berhati-hati dengan golongan musyrikin kerana ditakuti mereka mengkhianati perjanjian. Dalam Tragedi al-Raji’ juga menunjukkan bahawa sikap para sahabat yang mencintai Rasulullah SAW.  Buktinya apabila Zaid bin al-Dathinah RA, salah seorang sahabat yang dibeli oleh Safwan bin Umayyah, apabila Zaid RA hendak dibunuh, Abu Sufyan telah bertanya kepadanya, “Adakah kau suka Muhammad menggantikan tempatmu sekarang ini? Kami pancung lehernya dan kau balik dengan selamat menemui keluargamu”. Jawab Zaid RA: “Demi Allah, aku tidak rela Muhammad SAW itu yang sekarang berada di tempatnya ditikam walau sebatang duri pun yang boleh menyakitinya sedangkan aku duduk bersama keluargaku”. Kata Abu Suffian: “Aku tidak pernah melihat seorangpun dari manusia yang mencintai seorang lain sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad mencintai Muhammad”. Kemudian Zaid telah dibunuh.

Peristiwa ini, menunjukkan dalamnya cinta para sahabat kepada Rasulullah SAW walaupun mereka terpaksa korbankan nyawa mereka. Sbda Rasulullah SAW “Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga kamu mencintai aku melebihi cintanya kepada ibu bapanya, anak-anaknya dan manusia seluruhnya” (al-Bukhari dan Muslim)0 comments: