Pages

Sunday, March 6, 2022

TINGKAH LAKU MURID HIFZ AL-QURAN : KAJIAN KES

1.0 PENDAHULUAN

Dewasa ini, banyak masalah tingkah laku atau pelanggaran disiplin dalam kalangan murid sekolah yang tidak pernah selesai. Masalah ini akan menyebabkan suasana pembelajaran terganggu kerana suasana disiplin yang baik ialah satu keperluan yang boleh merangsang iklim pembelajaran yang sihat (Haliza Hamzah & Samuel, 2016). Oleh itu, masalah ini memerlukan perhatian yang serius dan satu perancangan yang teliti haruslah dilakukan dari semua pihak khususnya pihak sekolah dalam menangani masalah ini.

1.1 Definisi

Tingkah laku menurut Kamus Dewan bermaksud gerak-geri, kelakuan atau perangai (Kamus Dewan Edisi Keempat, 2010). Disiplin pula berasal daripada Latin, iaitu disciplina yang bermaksud mengajar (Haliza Hamzah & Samuel, 2016). Melalui Kamus Dewan disiplin diertikan sebagai latihan pemikiran dan kelakuan supaya boleh mengawal diri sendiri dan patuh pada tatatertib, peraturan yang ditetapkan untuk melatih seseorang supaya berkelakuan baik dan kepatuhan kepada peraturan yang telah ditetapkan (Kamus Dewan Edisi Keempat, 2010).

Woody (1969) dalam Nordin Tahir (t.t.), menyatakan bahawa semua tingkah laku di sekolah dapat diperlihatkan dalam berbagai bentuk dan ragam murid. Oleh itu, murid tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan suasana yang mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) dan ianya akan menjejaskan pelajaran dan keupayaan mereka untuk belajar dan berhubung dengan orang lain (Nordin Tahir, t.t.).

Friday, March 4, 2022

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM, TIMUR DAN BARAT MEREALISASIKAN VISI DAN MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENDAHULUAN

Dalam bidang pendidikan pengetahuan tentang falsafah adalah penting untuk mendorong seseorang bakal guru itu mempunyai kekuatan minda dan bagaimana menggunakan minda secara berhemah untuk mencari dan menjelaskan kebenaran. Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) digubal untuk memberi panduan atau arah tuju untuk menentukan haluan, asas dan inspirasi kepada semua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan. Kementerian Pendidikan Malaysia juga mempunyai misi dan visi yang tersendiri untuk memastikan sistem pendidikan berkualiti. Visi KPM ialah “Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera”, manakala misi KPM ialah “Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara” (“Visi & Misi Kementerian Pendidikan Malaysia,” 2013). Visi dan Misi KPM ini adalah hasil Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri Bil.7 / 2013 yang diadakan pada 27 September 2013 (“Visi dan Misi Baharu KPM 2013,” 2013).

Thursday, September 22, 2016

Sabar itu Indah


Alangkah besar nikmatnya anugerah Allah,
Memuliakan dirimu dengan kitabNya,
Siang dan malam kau bermujahadah,
Bersusah payah menghafaznya.
Jangan lekas berputus asa,
Ia kan berbalas juga,
Kerana setiap yang susah ada hikmahnya,
Berusahalah, berdoalah dan bertawakkallah.
Bukan semua orang mendapat apa yang dicita,
Sedangkan Allah punya kuasa mengurniakannya,
Bersabarlah dalam mujahadah,
Kerana sabar itu terlalu indah.

Friday, December 25, 2015

Akhlak Pemimpin Muslim

Setiap orang mempunyai fungsi kepimpinan, jika ia tidak menjadi pemimpin diwilayahnya masing-masing, ia tetap akan menjadi pemimpin kepada tubuh badannya sendiri. Melihat betapa besarnya tanggung jawab menjadi pemimpin, maka syarat-syarat dan sifat-sifat akhlak terpuji untuk menjadi seorang pemimpin haruslah dimiliki dan dikembangkan.

Antara contoh akhlak pemimpin adalah seperti yang diterjemahkan oleh khalifah pertama Abu Bakar al-Siddiq RA. Beliau telah menyampaikan pidato sulungnya selepas dilantik menjadi khalifah. Pidatonya sepertimana yang dinukilkan oleh Ibn Hisham (m. 218H) adalah seperti berikut:

Wednesday, November 25, 2015

Tragedi di Bulan Safar

Safar merupakan salah satu daripada 12 bulan Hijriah. Pada bulan ini telah umat Islam telah menyaksikan beberapa peristiwa besar telah berlaku dalam lipatan sejarah umat Islam. Antara peristiwa yang berlaku pada bulan Safar ialah Tragedi al-Raji’ dan peristiwa Bi’r (telaga) Ma‘unah. Kedua-dua peristiwa ini telah berlaku pada bulan Safar tahun 4 Hijrah.

Dalam kedua-dua peristiwa ini merakamkan para sahabat yang terdiri daripada golongan Qurra’ (yang mahir al-Quran) telah menemui syahid. Tragedi al-Raji’ berlaku apabila para utusan Rasulullah SAW seramai 10 orang dihantar untuk mengajarkan Islam dan al-Quran, setelah mendapat jemputan dari kabilah ‘Adhal dan kabilah al-Qarah dibunuh oleh kabilah Huzail. Lapan orang para sahabat telah gugur syahid manakala baki seramai dua orang dijual di pasar Mekah sebagai hamba. Mereka berdua telah dibeli oleh golongan musyrikin Quraisy dan kemudiannya dibunuh.

Friday, October 23, 2015

Hijrah dan 'Asyura


Menyingkapi peristiwa hijrah Nabi s.a.w. 1437 tahun yang lalu, kita mendapat pelbagai petunjuk dan pengajaran yang berharga sebagai pedoman dalam kehidupan. Nabi s.a.w. adalah seorang yang strategis dalam semua tindakannya. Keyakinan dan tawakkal yang Nabi s.a.w. tunjukkan juga menjadi asas agama dalam diri kita bahawa semua perkara di dalam genggaman qadha’ dan qadar Allah, maka kita tidak perlu risau jika kita sudah mengambil usaha dan asbab.

Pada hari ini manusia masih tetap sahaja dengan maksud berhijrah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Tujuannya pula berbeza-beza di antara seseorang dengan seseorang lain. Walau apapun variasi tujuan mereka, hijrah tetap mempunyai kebaikan yang tersendiri. Firman Allah dalam surah al-Nisaa’ ayat 100 bermaksud:

Tuesday, September 15, 2015

Lebihnya Hari Arafah

Padang Arafah akan menjadi saksi sekali lagi kepada perhimpunan raksasa umat sedunia pada 9 Zulhijjah. Tiada agama selain Islam yang mempunyai program tahunan seumpama himpunan ini. Para jemaah haji pula sekarang sedang mempersiapkan diri, mental dan fizikal untuk hari yang sangat penting bagi ibadah haji mereka.

Mengingat peristiwa haji Wada’ Nabi Muhammad s.a.w., kita bakal mengerti bahawa hari Arafah ini merupakan tarikh penting dalam agama Islam. Pada hari inilah telah disempurnakan agama ini dan dicukupkan segala nikmat. Tarikh ini menunjukkan lengkapnya syari’at Islam, tidak ada yang tertinggal dan tidak ada yang tidak cukup. Islam telah lengkap dengan semua elemen yang sepadu dan holistik. Aspek sosial, ekonomi dan politik telah mempunyai dasar dan prinsip yang diatur mengikut kehendak al-Khaliq pencipta manusia dan sekalian alam. Mungkin inilah hari raya yang bakal dirayakan dengan meriah dan gilang gemilang jika berlaku dalam agama lain.